• Konferencja podsumowująca projekt "Dziś zagraniczna praktyka - jutro własna firma"

     •        W dniu 25 listopada 2022r. w siedzibie Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste podsumowanie  projektu pt. „Dziś zagraniczna praktyka - jutro własna firma”, który był  realizowany w ramach   Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) a uczestnikami byli uczniowie uczący się w zawodzie  informatyk, logistyk, samochodowym i technologii drewna. Projekt finansowany był w 100%  ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego,  kwota dofinansowania to  276 082 złotych​​​​​​​

      Uczestnikami spotkania była  Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkoły jak również uczestnicy szkolenia.  Gościem specjalnym był Zbigniew Chrupek Starosta Ostrowski.       Jak wcześniej pisaliśmy realizacja projektu polegała  na odbyciu  przez uczniów praktyk zawodowych w miejscowości Spoleto we Włoszech i  w  hiszpańskiej   Granadzie. Celem konferencji było podsumowanie i prezentacja efektów z realizacji w/w projektu a także podzielenie się zdobytą wiedzą, doświadczeniem i   przeżyciami z wyjazdu.

           Konferencję rozpoczął  dyrektor szkoły Piotr Siwek, który powitał  wszystkich uczestników spotkania oraz krótko zaprezentował tematykę projektu.  Dalszą część spotkania poprowadził wicedyrektor szkoły  jednocześnie  koordynator projektu Ryszard Kowalczyk , który przestawił w formie prezentacji multimedialnej programy Erasmus + oraz POWER, ich główne założenia, cele, działania oraz dane statystyczne pokazujące rozwój tych programów w Zespole Szkół  Nr 1 . Następnie  przedstawił główne założenia  i realizację projektu.

            Kolejnym punktem były  prace uczestników stażu,  prezentacja multimedialna i film  przedstawiające realizację praktyk zawodowych, programu kulturowego oraz spędzanie wolnego czasu podczas pobytu. Podczas prezentacji na nowo odżyły wspomnienia i przeżycia, co przejawiało się burzliwym komentowaniem przedstawianych materiałów.

            W dalszej części spotkania  przedstawiono korzyści płynące z  realizacji projektu dla uczniów, nauczycieli, szkoły i regionu, podkreślając przy tym, że   najważniejszą i największą korzyścią  szkolenia był rozwój osobisty jej uczestników. Podkreślono również ważne elementy stażu takie jak  integracja grupy, wymiana doświadczeń oraz deklaracje  dalszej współpracy  pomiędzy partnerami projektu. Na koniec uroczystości wszyscy uczestnicy otrzymali dokument Europass - Mobilność określany mianem europejskiej ścieżki kształcenia a potwierdzający nabytą wiedzę i umiejętności  w innym kraju europejskim. Dodatkowo wręczono zaświadczenia i certyfikaty  wydane przez Zespół Szkół Nr 1 oraz zagraniczne instytucje przyjmujące. Dyrekcja szkoły podziękowała nauczycielom opiekunom grup za ich opiekę i wkład pracy w realizację projektu.

           Następnie przed mównicę został zaproszony Zbigniew Chrupek, który wsparł uczniów i absolwentów ciepłym słowem oraz podziękował za zaproszenie. Jednocześnie zachęcał uczniów do uczestnictwa  tego typu działaniach.  Konferencje zakończył dyrektor szkoły Piotr Siwek podsumowując jej przebieg  oraz korzyści  płynące dla szkoły przez uczestnictwo w programie ERASMUS+

           Na koniec spotkania wszyscy zgodnie stwierdzili, że realizując  projekt wykonano wszystkie założenia programowe, osiągając  jednocześnie bardzo duży sukces. Z tego pobytu wszyscy biorący udział projekcie  wynieśli nie tylko ciekawą wiedzę i umiejętności, ale również wspaniałe przeżycia i wspomnienia.  Był to czas spędzony bardzo aktywnie  i spełnił wszystkie oczekiwania uczestników wyjazdu. Po zakończeniu oficjalnej części spotkania długo jeszcze trwały rozmowy  na temat zrealizowanego projektu i planów na przyszłość  związanych z  programem   Erasmus +

      Opracował: Ryszard Kowalczyk

     • Mamy 5 letnią akredytacje na zagraniczne praktyki i szkolenia!

     • Nasza szkoła otrzymała akredytację Erasmusa+ w sektorze: Kształcenie i szkolenia zawodowe na lata 2021-2027. Oznacza to regularne otrzymymywanie dofinansowania na działania związane z wyjazdami uczniów i kadry kształcenia zawodowego na zagraniczne szkolenia, staże i praktyki zawodowe! 

      Informaujemy, że najbliższy przewidywany termin wyjazdu jest planowany na marzec-maj 2023 r. Będą to dwutygodniowe zagraniczne praktyki dla dwóch grup po 16 uczniów i dwóch opiekunów na grupę. Kraje docelowe realizacji praktyk to Hiszpania, Włochy lub Grecja w zależności od propozycji jakościowych firm zagranicznych. Już wkrótce więcej informacji i Regulamin rekrutacji. Pod uwagę będą brane m. in. oceny i frekwencja.

      Więcej informacji o akredytacji: Akredytacja dla Zespołu Szkół Nr 1 w ramach programu ERASMUS +

      Relacje z wyjazdów, które już się odbyły znajdują się na stronie: Zagraniczne praktyki i szkolenia

       

     • Pomagajmy

     • 24-25.10.22 r. przeprowadziliśmy zbiórkę pieniędzy dla Wiktora, chorego na SMA (rdzeniowy zanik mięśni). Zbiórkę zorganizowała klasa 2 LOB w formie cukierenki i zbiórki. Każdy nauczyciel i uczeń, który kupił porcję ciasta dołożył się do uzbieranej kwoty. W ciągu dwóch dni została uzbierana kwota ponad 1834 zł! Bardzo dziękujemy wsparcie naszej kwesty i życzymy wszystkiego dobrego dla Wiktorka! Każda złotówka się liczy, zachęcamy do wsparcia zbiórki.

     • Jak przygoda, to tylko w Warszawie

     • 18 listopada 2022 roku uczniowie Rubinka z klas: II TPS, II LOa i I TI wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Warszawy. Miała ona charakter zarówno dydaktyczny, jak i integracyjny. Pozostały niezapomniane wrażenia i wspomnienia...

     • Walka z dezinformacją i nauka weryfikacji treści publikowanych w massmediach

     • Uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowi Mazowieckiej przy współpracy Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce -filia w Ostrowi Mazowieckiej.

      Warsztaty zostały poprzedzone spotkaniem z pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej, gdzie młodzież mogła poznać ofertę i zbiory dotyczące tematyki spotkania.

      Tematem warsztatów była ,,Walka z dezinformacją i nauka weryfikacji treści publikowanych w massmediach’’. Warsztaty zostały przeprowadzone przez pedagoga/doradcę zawodowego pana Eugeniusza Nowickiego, pracownika Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

      Dziękujemy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrowi Mazowieckiej za ciekawe, ważne zajęcia dla naszej młodzieży szkolnej i owocną współpracę.

      Koordynatorzy spotkania: pedagog specjalny Ł. Świerad, pedagog szkolny A. Oman

     • Zamiast papierosa weź jabłko

     • Każdego roku w trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. W naszej szkole 17 listopada uczniowie kl. II LOA, kl. III LOA  i IV LOX  liceum o profilu pedagogiczno-opiekuńczym pod kierunkiem pedagoga szkolnego Grażyny Morawskiej zorganizowali akcję ,,Zamiast papierosa weź jabłko’’.

      Ideą akcji było zwrócenie uwagi na szkodliwość palenia tytoniu oraz zaapelowanie do osób palących o podjęcie decyzji mających na celu wyzwolenie się z uzależnienia, jakim jest nikotynizm – substancja, która coraz bezwzględniej atakuje młodzież.

      Pedagog szkolna do współpracy w akcji zaprosiła pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Maz. z wydziału Promocji Zdrowia, Panią Katarzynę  Wilczyńską i Panią Małgorzatę Dąbrowską. Panie z sanepidu dokonywały pomiarów ciśnienia krwi, zachęcały do rozwiązywania testu uzależnienia od tytoniu oraz testu motywacyjnego do rzucania palenia, służyły poradnictwem w zakresie profilaktyki uzależnień,  a w krótkich pogadankach z klasami edukowały młodzież w zakresie szkodliwości palenia papierosów.

      Nasza młodzież przygotowała  interesującą, wystawę własnych prac plastycznych oraz stoisko informacyjno-edukacyjne o tematyce antytytoniowej. Dziewczęta z kl. III LOA i II LOA i IV LOx rozdawały ulotki i materiały edukacyjne. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się walizki edukacyjne, ,,arko’’ i ,,alko’’ gogle – okulary symulujące reakcje organizmu po spożyciu środków psychoaktywnych. Hasłem przewodnim imprezy było ,,Zamiast papierosa weź jabłko’’, dlatego też w naszej akcji nie mogło zabraknąć alternatywy papierosa – jabłek. Pyszne jabłka ufundowali sponsorzy: Hurtownia Owoców i Warzyw - pan Albert Owsiewski oraz   Dyrektor naszej szkoły pan Piotr Siwek. Uczennice  częstowały wszystkie osoby odwiedzające wystawę, a także rozdawały jabłka swoim kolegom, koleżankom, nauczycielom na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych.  Podczas akcji organizatorzy osobiście zachęcali młodzież do zdrowego stylu życia i niepalenia papierosów wręczając im drobiazgi – długopisy i smycze PSSE w Ostrowi Mazowieckiej. Każdy sposób na namawianie ludzi, a szczególnie młodych ludzi do zerwania z nałogiem, wyposażanie ich w odpowiednią wiedzę i wysyłanie sygnałów ostrzegawczych co do skutków używek jest dobry.

      W tym dniu w naszej szkole odbyły się wywiadówki. Rodzice mieli również okazję do obejrzenia ekspozycji, pobrania materiałów edukacyjnych.

      Jako organizator akcji serdecznie dziękuję wszystkim, a szczególnie uczniom kl. II LOA i III LOA, IV LOX, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Maz., Dyrekcji Szkoły, sponsorom owoców i tym wszystkim, którzy nie tylko angażowali się w przygotowanie akcji, ale też w niej uczestniczyli.  Akcja cieszyła się powodzeniem w całej społeczności szkolnej, mam nadzieję, że przyniesie również pozytywne rezultaty w zakresie profilaktyki antynikotynowej. 

      Pedagog szkolna

     • Szkolni Ambasadorzy

     • Każdego roku uczniowie Rubinka włączają się aktywnie w działania związane z promocją szkoły. Ich postawa i zachowanie tworzy fundament społeczności Rubinka – zgranej drużyny uczącej się w przyjaznej atmosferze, gotowej do działania na rzecz społeczności lokalnej.

      W ostatnim roku szkolnym Zespół ds. promocji postanowił dodać odrobinę rywalizacji do działań uczniów – zintegrować ich, stworzyć możliwość osiągnięcia sukcesu, wzbudzić kreatywność. Tak narodził się konkurs „Zostań Szkolnym Ambasadorem” z atrakcyjnymi nagrodami dla zwycięzców. Wzięło w nim udział ponad 200 uczniów Naszej szkoły oraz 182 kandydatów (obecnie uczniów klas pierwszych).

      17 listopada odbyło się oficjalne podsumowanie konkursu. Pan Dyrektor Piotr Siwek podziękował najbardziej aktywnym uczniom za dbanie o dobre imię naszej szkoły oraz promowanie jej w środowisku lokalnym.

      Wyniki konkursu:

      Kamil Świątkowski kl. 3TBD – Ambasador Promujący Szkołę

      Amelia Skowrońska kl. 3A – Ambasador Polecający Szkołę

      Oskar Nieskurski kl. 1TLb – karta poleceń

      Kamil Majsterek kl. 3B – wyróżnienie

      Dominika Koziara kl. 3B – wyróżnienie

      Oliwia Ratyńska kl. 3B – wyróżnienie

      Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy dołożyli i nadal dokładają swoją cegiełkę do budowania pozytywnego wizerunku Naszej Szkoły!

      MP

     • I Towarzyski Turniej Siatkówki o Puchar Dyrektora ZS Nr 1

     • 14 października 2022 r. , po generalnym remoncie, otwarto uroczyście w naszej szkole odnowioną salę gimnastyczną.

      Długo oczekiwana chwila zaowocowała organizacją w dniu 13 listopada I Towarzyskiego Turnieju Siatkówki o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego.

      Do turnieju przystąpiło 6 drużyn, które na stałe rywalizują w Lidze Piłki Siatkowej Amatorów organizowanej przez MOSiR Ostrów Mazowiecka.

      Wielogodzinna rywalizacja w meczach grupowych pozwoliła wyłonić najlepsze pary. Z grupy pierwszej do półfinałów zakwalifikowały się teamy DT Wąsewo oraz Wicher Sadowne, natomiast z grupy drugiej Rubinek oraz Zaciszna _ Forte.

      Po zaciętych, pełnych sportowej adrenaliny meczach półfinałowych oraz finałowych zostały wyłonione miejsca medalowe.

      Klasyfikacja końcowa:

      1. Wicher Sadowne
      2. DT Wąsewo
      3. Rubinek

      Dyrektor Piotr Siwek wręczył drużynom pamiątkowe puchary oraz podziękował wszystkim uczestnikom za sportową rywalizację w duchu fair play.

      Serdecznie dziękujemy Ludwikowi Godlewskiemu oraz Konradowi Krysiakowi za profesjonalne sędziowanie oraz wszystkim zawodnikom za emocje siatkarskie na najwyższym poziomie.

      Gratulujemy zwycięzcom i do zobaczenia za rok

      tekst/foto: Krzysztof Szymański

      Wyniki wszystkich meczy:

      1. Rubinek / Zaciszna _ Forte (2:1) _ [21:16 / 19:21 / 15:8]

      2. Beer Drinkers / Wicher Sadowne (0:2) _ [12:21 / 15:21 ]

      3. Przyjaciele Ligi / Zaciszna _ Forte (1:2) _ [ 21:17 / 19:21 / 16:18]

      4. DT Wąsewo / Beer Drinkers (2:0) _ [21:15 / 21:12]

      5. Rubinek / Przyjaciele Ligi (2:0) _ [28:26 / 21:15]

      6. Wicher Sadowne / DT Wąsewo (0:2) _ [ 18:21 / 9:21]

      7. Półfinał 1 - DT Wąsewo / Zaciszna _ Forte (2:0) _ [25:18 / 25:17]

      8. Półfinał 2 - Rubinek / Wicher Sadowne (1:2) _ [27:25 / 24:26 / 14:16]

      9. Mecz o 3 miejsce - Rubinek / Zaciszna _ Forte (2:1) _ [21:25 / 25:19 / 15:9]

      10.FINAŁ - Wicher Sadowne / DT Wąsewo (2:0) _ [25:12 / 25:16]

     • Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta

     • Uczniowie klasy II Technikum Informatycznego Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięli udział projekcie „Policyjna Akademia Bezpiecznego Konsumenta’’- II edycja zorganizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu.

      Dzięki podpisaniu współpracy Dyrektora Piotra Siwka z KWP zs. w Radomiu, uczniowie naszej szkoły mogli zwiększyć swoją wiedzę i świadomość zagrożeń związanych z obrotem pieniędzmi oraz uczestnictwem w transakcjach handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki ryzyka przestępstw internetowych. 

      W ramach projektu młodzież odbyła warsztaty prowadzone przez sierż. szt. Emilię Podbielską i st. asp. Marka Morawskiego z KPP w Ostrowi Mazowieckiej. W ramach uczestnictwa w projekcie młodzież przystąpiła do konkursu plastycznego pod opieką wychowawcy pani M. Polakowskiej i koordynatorów pani A. Oman i pana Ł. Świerada.

      Projekt był inicjatywą umożliwiającą poszerzenie wiedzy związanej z obrotem pieniędzmi i świadomości zagrożeń przestępstw internetowych.

      Dziękujemy Uczniom II TI za udział w projekcie i wzięcia udziału w konkursie ,,Bezpieczny konsument – to ja”.

     • Bal maturalny uczniów Rubinka

     • 5 listopada w Sali Bankietowej „Tango” w Szulborzu Wielkim odbyła się Studniówka Zespołu Szkół Nr 1. Ten wyjątkowy wieczór będzie z pewnością niezapomniany dla wszystkich uczestników balu.

      W imieniu maturzystów z Naszej szkoły i wszystkich gości dziękujemy portalom informacyjnym za relacje i zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć oraz wideo dostępnych na stronach:

      Bal maturalny rozpoczął się o godz. 19.00. Oficjalnego otwarcia dokonał dyrektor Piotr Siwek.

      Studniówka jest symbolicznym momentem, od którego pozostaje wam potocznie mówiąc sto dni do matury. To ostatni dzwonek wzywający was do wytężonej pracy i wysiłku przed egzaminem dojrzałości. Drodzy maturzyści, egzamin dojrzałości to przede wszystkim egzamin z języka polskiego, matematyki czy języka angielskiego. Natomiast dojrzałość to coś więcej niż tylko test. Dojrzałość to odpowiedzialność nie tylko za siebie ale i za innych, dojrzałość to właściwe i przemyślane wybory, to odpowiednie podejście do życia, to pewna elastyczność, która pozwala dostosować się do ciągle zmieniającego się świata. Dojrzałość to kierowanie się w życiu rozsądkiem, mądrością, rozumem i poczuciem odpowiedzialności- podkreślał dyrektor Zespołu Szkół Nr 1.

      Głos zabrał również starosta ostrowski, Zbigniew Chrupek, który życzył maturzystom nowych wyzwań na swojej drodze oraz możliwości dalszego rozwoju. Przypominał, aby nie martwili się drobnymi niepowodzeniami, bo błędy "są wspaniałą lekcją". Na koniec starosta życzył wszystkim wspaniałej zabawy i podziękował za zaproszenie na bal. 

      Nie zabrakło również podziękowań skierowanych do nauczycieli i rodziców za wieloletnie wsparcie. Po specjalnym pokazie tanecznym przygotowanym pod piosenkę „”Niech żyje bal” śpiewaną przez uczennicę Jadwigę Danelczyk, przyszedł czas na tradycyjnego poloneza.

      Za choreografię odpowiadała Marta Kotlenga, nauczycielka wychowania fizycznego.

      W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięli udział uczniowie z 8 klas maturalnych z osobami towarzyszącymi oraz dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców i zaproszeni goście - łącznie ponad 300 osób.

     • Hejt a wolność wypowiedzi

     • 27.10.2022  w naszej szkole odbył się wykład dla młodzieży o tematyce prawnej na temat: Hejtu a wolności wypowiedzi, zajęcia prowadzone były przez Panią Dorotę Parys mediatora/radcę prawnego/adwokata współpracującą z Fundacją Togatus Pro Bono.

      Dziękujemy za obszerną i ciekawą dawkę wiedzy.
      Koordynatorzy spotkania: A. Oman, Ł. Świerad

     • OLIMPIADA LOGISTYCZNA

     • Dnia 27 października 2022 r odbył się etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. W pierwszym etapie udział wzięło 15 uczniów z klas III i IV Technikum Logistycznego. Naszym logistykom życzymy zakwalifikowania się do II etapu.

     • Wycieczka integracyjna klasy 4 TLP

     • Dnia 24.10.2022 r. uczniowie klasy 4 TLP wraz z opiekunami wzięli udział w wycieczce integracyjnej do Warszawy.  W ramach wyjazdu młodzież była na torze kartingowym A1Karting, escape roomie oraz na seansie filmowym „Silent Twins”.

     • Stypendia dla uczniów

     • Po raz kolejny Fundacja Świętego Mikołaja nagrodziła uczniów Rubinka, którzy wykazują się działalnością na rzecz szkoły oraz osiągają wysokie wyniki w nauce.

      Dzięki licznym i owocnym zbiórkom, które odbyły się w ubiegłym roku szkolnym, w tym roku przyznano aż 5 stypendiów

      25.10.2022 dyrektor Piotr Siwek wręczył uczniom stypendia a my gratulujemy nagrodzonym!

      Zachęcamy wszystkich uczniów do działalności na rzecz naszej szkoły oraz systematycznej nauki.

     • Uczniowie ,,Rubinka’’ w kinie Ostrovia na filmie „ORZEŁ. OSTATNI PATROL" oraz spotkaniu z WCR!

     • 20.10.2022 mieliśmy przyjemność po raz kolejny spotkania z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji w Wyszkowie, którzy zorganizowali ,,Mobilny Punkt ‘’ w kinie Ostrovia w Ostrowi Mazowieckiej, gdzie młodzież miała okazję porozmawiać  jak obecnie wygląda tryb rekrutacji, jakie ścieżki służby można wybrać w przyszłości, jakie trzeba spełniać wymagania by zostać żołnierzem.

      Po spotkaniu młodzież skupiła swoją uwagę na sensie filmowym pt. „Orzeł. Ostatni patrol" -fascynującej opowieści o legendarnym okręcie podwodnym ORP „Orzeł”, który w czasie II wojny światowej wsławił się bohaterskimi czynami w starciach z niemiecką flotą.

      Dziękujemy przedstawicielom WCR Wyszków za przedstawienie oferty uczniom a nauczycielom za opiekę nad młodzieżą.

     • Dialog Pokoleń

     • 20 października uczniowie Rubiunka uczestniczyli w wycieczce do Warszawy, zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Marii Dąbrowskiej w Ostrowi Mazowieckiej w ramach projektu Dialog Pokoleń.

      W programie przewidziano min. udział w uroczystej sesji naukowej z okazji 158. rocznicy urodzin S. Żeromskiego, która odbyła się w Sali Koncertowej na Zamku Królewskim, zwiedzanie Zamku Królewskiego z przewodnikiem oraz spacer po Starym Mieście i Trakcie Królewskim.

      Po południu wzięliśmy udział w zajęciach zorganizowanych w nowoczesnych wnętrzach Uniwersytetu Warszawskiego

      Uczniowie z powiatu ostrowskiego zaprezentowali swoje projekty i efekty badań nad mikrotoponimami, czyli nazwami miejscowymi i lokalnymi naszego miasta i powiatu. Podczas spotkania poprowadzonego przez wykładowców Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego p. dr Monika Kresa oraz p. dr Magdalenę Wanot- Miśturę uczestnicy mieli okazję wykazać się wiedzą i bystrością podczas zabaw językowych.

      Dziękujemy za możliwość wzięcia udziału w ciekawym projekcie i czekamy na publikację , prezentującą wyniki prac uczestników.

      tekst/foto Anna Zbień

     • Turnus doszkalający klas dualnych

     • 13 października uczniowie klasy 1 wb czyli dualnej klasy branżowej, ukończyli 2-tygodniowy turnus doszkalający z teorii zawodu, który odbywali w Wielkopolsce. Tego samego dnia 16-dniowy turnus w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni oraz Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii, rozpoczęli uczniowie klasy 2wb.

      W programie wprowadzona została niezbędna teoria, doskonalenie z rysunku technicznego oraz zajęcia specjalizacyjne dla zawodów mechatronika, ślusarza i operatora obrabiarek skrawających. Uczniowie znaleźli również czas na pracę przy stanowiskach i zadania praktyczne. Zobaczcie sami, jak nasi uczniowie spędzili czas we Wrześni! Zachęcamy również do śledzenia poczynań uczniów dualnej klasy branżowej na profilu Facebook Dualna Ostrów.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
   • zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl
   • (+48) 29 746 24 71
   • ul. Romana Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka Poland
   • polakowska.marta@rubinek.pl
 • Nasze media społecznościowe