• Stop obojętności. Stop przemocy. Stop używkom.

  • Eskalacja zachowań nasyconych agresją, w tym cyberprzemocą jest jednym z najbardziej widocznych zjawisk wśród młodzieży w ciągu ostatnich lat. 

   Z uwagi na wymiar wystąpienia tego problemu wśród młodzieży postanowiliśmy wdrożyć działania, których celem byłoby zminimalizowanie przyczyn

    agresji i przeciwdziałanie przemocy, w tym cyberprzemocy, a także wskazanie właściwych wyborów życiowych i umiejętności rozładowania napięcia 

   w alternatywny sposób.

   Czy wiesz czym jest cyberprzemoc? W którym momencie ktoś przekracza granice i ją stosuje? Zobacz...

     Pamiętaj również o swoim bezpieczeństwie. To co udostępniasz na portalach społecznościowych jest dostępne nie tylko dla Twoich znajomych. Zobacz...