• Rok 2019 - Praktyki zawodowe w Niemczech

   Rok 2019 - Praktyki zawodowe w Niemczech

   04.02.2021 21:03


       

                    W dniach 30 marca-13 kwietnia 2019 roku grupa 17 uczniów II,III i IV klas Technikum Budowlanego oraz dwoje nauczycieli Zespołu Szkół Nr1 w Ostrowi Mazowieckiej wzięło udział w realizacji projektu Nr 2018-1-PL01-KA102-048038 programu ''ERASMUS+”  polegającym na odbyciu praktyki zawodowej.

   Temat projektu: „Zagraniczne szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności   praktycznych gwarancją sukcesu na europejskim rynku pracy”
    Partnerem zagranicznym był ośrodek szkoleniowy w zakresie ekspertyz  budowlanych - Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V w miejscowości Weimar w Niemczech.

  • Rok 2018 - Szkolenie nauczycieli we Włoszech

   Rok 2018 - Szkolenie nauczycieli we Włoszech

   04.02.2021 21:03

   Po raz kolejny grupa nauczycieli z naszej szkoły miała możliwość uczestniczenia w niezapomnianym szkoleniu organizowanym przez Zespół Szkół Nr 1, w ramach projektu ERASMUS +. Partnerem zagranicznym projektu była firma EprojectConsult, która w dniach od 14 do 20 października 2018 roku gościła  nas w miejscowości Barcellona di Gotto na Sycylii. Temat szkolenia: „Polska szkoła wobec wielonarodowości i wielokulturowości uczniów - perspektywa szkoły”, doskonale wpisuje się w potrzeby i wyzwania, jakie stawiane są przed dzisiejszą szkołą i nauczycielami. Bogaty program szkoleniowy pozwolił nam na wzbogacenie warsztatu pracy, zdobycie ciekawych doświadczeń i poszerzenie wiedzy. 
   Zobacz ZDJĘCIA Z WYJAZDU oraz film...

  • Rok 2018 - Szkolenie nauczycieli w Anglii

   Rok 2018 - Szkolenie nauczycieli w Anglii

   04.02.2021 21:04

   Partner zagraniczny : TRAINING VISION – Portsmouth Anglia                                 

   Termin   :  15- 21 kwietnia 2018r.

   Temat: Polska szkoła wobec wielonarodowości i wielokulturowości uczniów - perspektywa szkoły

   Projekt   realizowany przez  Zespół Szkół    Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej    w roku 2018  w ramach programu unijnego ERASMUS +

   Nr projektu 2017-1-PL01-KA101-036437

   ZDJĘCIA Z WYJAZDU

  • Rok 2017 - Szkolenie nauczycieli w Hiszpanii

   Rok 2017 - Szkolenie nauczycieli w Hiszpanii

   28.01.2021 09:28

   SRAWOZDANIE ZE SZKOLENIA NAUCZYCIELI W HISZPANII

         Już po raz kolejny nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej uczestniczyli w zagranicznym szkoleniu w ramach  Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), finansowanym ze  środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Tym razem 9 nauczycieli przedmiotów ogólnych i zawodowych wyjechało do miasta Granada w Hiszpanii, aby poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie pedagogiczne. Realizowany przez nas projekt nosi tytuł ,, Europejska mobilność nauczycieli jako źródło na podniesienie jakości pracy dydaktyczno – wychowawczej”.

   Partnerem organizującym i koordynującym nasz pobyt w Hiszpanii była organizacja szkoleniowa M.E.P. Europrojects Granada, która aktywnie działa w zakresie edukacji. Zajmuje się przede wszystkim organizowaniem szkoleń dla młodzieży jak i nauczycieli. Wyjazd uczestników poprzedziły przygotowania kulturowe i językowe, realizowane w formie szkoleń i samokształcenia.

   Głównym celem projektu było skonfrontowanie metod pracy z uczniami sprawiającymi trudności oraz wypracowanie nowych i skutecznych technik wychowawczych. 

   ZDJĘCIA Z WYJAZDU