• Znajdziesz tu najważniejsze akty prawne regulujące zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania Naszej szkoły.
     • WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
     • Pokaż
     • STATUT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
     • Pokaż
     • STATUT BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA NR 1
     • Pokaż
     • STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
     • Pokaż
     • STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCEGO DLA DOROSŁYCH
     • Pokaż