• Złóż wniosek

     • wybierz interesujący Cię kierunek kształcenia
     • pobierz i uzupełnij wniosek, podpisz go!
     • złóż go w sekretariacie szkoły lub zrób zdjęcie/skan i wyślij na adres: rekrutacja.rubinek20@gmail.com
    • Dołącz do wniosku dokumenty:

     • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
     • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
     • zaświadczenie lekarskie jeśli wybrałeś technikum lub szkołę branżową
    • Sprawdź listę przyjętych

    •  

     Zostałeś przyjęty? Gratulujemy!
     Potwierdź wolę przyjęcia i witaj w Rubinku!