• Zespół Szkół Nr 1 tworzą obecnie 4 typy szkół

    Wychodząc na przeciw oczekiwaniom rynku pracy i potrzeb Naszych przyszłych uczniów, oferta edukacyjna szkoły jest stale rozszerzana i modyfikowana. Jeśli chcesz uczyć się w naszej szkole, zapoznaj się z proponowanymi kierunkami i profilami na nowy rok szkolny - informacje te znajdziesz w zakładce Rekrutacja.

    Jakość kształcenia w każdym typie szkoły jest zapewniona przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną - specjalistów w danych przedmiotach i zawodach. Każdego roku kształcimy około 1000 uczniów różnych kierunków i profili. Ponad 80% tej kadry to nauczyciele dyplomowani posiadający najwyższe kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownymi dyplomami ukończenia studiów wyższych i posiadający tytuł magistra czy inżyniera. 

    Obecnie kształcimy na następujących profilach i kierunkach:

    • I Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego

    • ► Klasa pedagogiczno-opiekuńcza

     ► Klasa służb mundurowych

     ► Klasa ratownicza

     ► Klasa społeczno-prawna

    • Technikum Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego

    • ► Technik logistyk

     ► Technik budownictwa

     ► Technik informatyk

     ► Technik technologii drewna

     ► Technik pojazdów samochodowych

     ► Technik usług fryzjerskich

   • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego

   • ► Kierowca – mechanik

  • Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie zaocznej