• Dlaczego Rubinek to dobry wybór?


   Liceum Ogólnokształcące

   Klasa Służb mundurowych

   Klasa pedagogiczno-opiekuńcza 

   ► Klasa ratownicza


   Technikum 

   ► Technik budownictwa

   ► Technik logistyk 

   ► Technik informatyk 

   ► Technik pojazdów samochodowych

   ► Technik usług fryzjerskich 

   ► Technik technologii drewna 

   ► Technik elektryk 


   Branżowa Szkoła I Stopnia 

   ► Mechanik pojazdów samochodowych

   Dualna klasa branżowa

   Szkoła policealna dla dorosłych

   Technik usług kosmetycznych