• Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju "Rubinek"

    Istnieje od 17.10.2017 r. Stowarzyszenie posiada wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja działająca na rzecz oświaty. Głównym celem stowarzyszenia jest pomoc szkołom w szeroko rozumianej edukacji i wychowaniu. Członkami stowarzyszenia są nauczyciele i pracownicy szkoły.
      • STATUT STOWARZYSZENIA EDUKACJI I ROZWOJU ,,RUBINEK”
      • Pokaż
   • Realizowane projekty

     • Drzewko fotowoltaiczne

     • Projekt który powstał w celu popularyzacji wiedzy i zastosowania Odnawialnych Źródeł Energii. Na realizację projektu został wybrany teren Zespołu Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Drzewko fotowoltaiczne wraz z dwiema ławkami parkowymi zostało zaprojektowane przez członków stowarzyszenia a wykonaniem i stroną techniczną zajęli się nauczyciele i uczniowie szkoły. Na realizację projektu stowarzyszenie pozyskało fundusze od miejscowych firm i darczyńców.

       
   • Projekt pt.  ”Nauczyciel jako trener dorosłych i młodzieży, podstawą sukcesu zawodowego i życiowego.”

    W lutym 2020 roku w ramach konkursu ERASMUS+, Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Rubinek złożyło projekt pt.  ”Nauczyciel jako trener dorosłych i młodzieży, podstawą sukcesu zawodowego i życiowego.”. Projekt otrzymał dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

    W projekcie weźmie udział 10 nauczycieli przedmiotów ogólnych, mających doświadczenie w nauczaniu w Liceum Ogólnokształcącym dla dorosłych lub obecnie w danym typie szkoły uczących, legitymujących się wyższym wykształceniem i pełniących rolę wychowawców klas w Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej. Na 1-tygodniowe szkolenie wyjedzie dziesięcioosobowa grupa do Portugalii. Wyjazd odbędzie się w terminie najbardziej korzystnym dla szkoły nie dezorganizując jej pracy. Wybór kraju jest uzasadniony, gdyż nauczyciele tych państw posiadają już pewne doświadczenie w dziedzinie szkolenia nauczycieli jako trenerów przygotowujących dorosłych uczniów rozwijania umiejętności i wiedzy w celu odnoszenia sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Nauczyciele zmierzają się z brakiem zaradności życiowej uczniów kończących szkołę, którzy nie odnoszą sukcesów zawodowych, z powodu braku wiedzy praktycznej oraz nie wypracowanych umiejętności miękkich, które są podstawą sukcesu w życiu osobistym i zawodowym. Pracując z dorosłymi, którzy są bardziej świadomi swoich potrzeb oraz samodoskonalenia istnieje większa możliwość, że postawa nauczyciela jako trenera pozytywne rezultaty w pracy zawodowej absolwentów. Jeśli dorośli dzięki nauczycielowi zrozumieją potrzebę wykorzystywania przekazywanej wiedzy teoretycznej w practyce oraz rozwijania umiejętności miękkich, które są podstawą w życiu, pracy i komunikacji interpersonalnej z ludźmi, pozwoli im to odnaleźć się na rynku pracy oraz w codziennych obowiązkach. Celem projektu jest także praca z osobami dorosłymi, w celu uświadomienia korzyści z uczenia się przez całe życie, zdobywania odpowiednich umiejętności, wykształcenia, kwalifikacji oraz samorozwoju. Uczestnictwo w kursie będzie okazją do wymiany dobrych praktyk zdobycia pomysłów i materiałów dydaktycznych oraz organizacji przyszłej wymiany młodzieży i dorosłych, zdobycie wiedzy i umiejętności na temat tego jak stać się lepszym pedagogiem. Nauczyciel powinien być facylitatorem wiedzy, drogowskazem, a ten kurs pozwala nauczycielom zdobyć odpowiednią motodologię oraz narzędzia wdrażania nowego modelu pracy. System edukacji zmienia się bardzo powoli, nie nadążając za zmieniającym się postawami osób uczących się, dlatego tak ważne jest żeby nauczyciele zdobywali nową wiedzę i umiejętności w zakresie swojej pracy pedagogicznej i nadążyli, a wręcz ucznia, stając się drogowskazem oraz narzędziem wydobywającym wiedzę, rozwijając tym samym kreatywne myślenie, samodzielność w podejmowaniu ważnych życiowych decyzji oraz inteligencję. Uczestnictwo w wyjeździe pozwoli nauczycielom sprawdzić swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe na gruncie innej społeczności szkolnej i kultury , przy równoczesnym rozwoju poczucia tożsamości europejskiej. Po powrocie ze szkolenia uczestnicy będą dzielić się swoimi doświadczeniami i wiadomościami z innymi nauczycielami oraz lokalną a nawet międzynarodową społecznością dzięki zamieszczaniu na stronach internetowych materiałów z realizacji projektu, co podniesie ich prestiż osobisty i zawodowy oraz prestiż szkoły na lokalnym rynku edukacyjnym. Dzięki realizacji zagranicznego szkolenia zostaną wypracowane metody i środki, które pozwolą w przyszłości pracować zarówno z osobami dorosłymi jak i młodzieżą oraz wpłyną na poprawę sfery wychowawczo-dydaktycznej w szkole.

    Realizacja projektu:

         Być w swoim zawodzie coraz lepszym, czerpać z dobrych praktyk innych krajów, zdobywać nowe umiejętności i doświadczenia – takie cele przyświecały grupie 10 nauczycieli, którzy w dniach 7 – 11 czerwca 2021 r. wyjechali na szkolenia zawodowe do Portugalii. Organizatorem i koordynatorem projektu pt.:  ,, Nauczyciel jako trener dorosłych i młodzieży, podstawą sukcesu zawodowego i życiowego” było Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju ,, RUBINEK”, które pozyskało środki na ten cel z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

    Tym razem nauczyciele szkolili się w zakresie pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi.

    Współczesny nauczyciel musi być trenerem i mentorem, musi dostrzegać potrzeby uczniów i pomagać im w osiąganiu sukcesów edukacyjnych, zawodowych i życiowych. Jest to niezwykle trudna i odpowiedzialna rola, dlatego warto kształcić się, poznawać nowe metody pracy, uczyć się od najlepszych, bo zatrzymać się w pracy nad sobą, to tak, jakby robić krok w tył.

    Szkolenia w portugalskiej Bradze były bardzo ciekawe i inspirujące. Uczestnicy wysłuchali kilku wykładów, brali udział w warsztatach, dyskusjach, wizytach studyjnych, doskonalili umiejętności językowe. Realizowali również program kulturowy, w ramach którego poznawali tradycje, obyczaje i historię Portugalii, zwiedzali najciekawsze miejsca Bragi i Porto. Zdobytą wiedzę i doświadczenia wykorzystają w pracy z uczniami w szkołach dla młodzieży i dorosłych. Nabyte kompetencje przekażą innym nauczycielom, aby jak największe grono osób związanych z edukacją, mogło skorzystać z możliwości rozwoju zawodowego.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Kontakt

   • Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
   • zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl
   • (+48) 29 746 24 71
   • ul. Romana Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka Poland
   • polakowska.marta@rubinek.pl
 • Nasze media społecznościowe