• Koło wychowanków

     •        Głównymi celami Stowarzyszenia Koło Wychowanków Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej jest utrzymanie i stałe pogłębianie więzi koleżeńskiej, utrzymywanie łączności ze szkołą i współpracę dla dalszego jej rozwoju.

      Stowarzyszenie realizuje postawione cele w szczególności poprzez poszerzenie kontaktów wychowanków, aktywny udział członków Stowarzyszenia w życiu szkoły.

      Zarząd Koła Wychowanków na co dzień współpracuje z Dyrekcją Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, biorąc udział w rozpoczęciu oraz zakończeniu roku szkolnego, w ważniejszych obchodach związanych ze szkołą, a zwłaszcza w Dniu Patrona Szkoły.

      Stowarzyszenie jest fundatorem nagrody dla ucznia wytypowanego przez szkołę, który w danym roku aktywnie ją promuje. W dniu 25 września 2015 roku uczniem który otrzymał statuetkę – diament z wygrawerowaną dedykacją był Marcin Kulesza z kl. III e Liceum Ogólnokształcącego.

            Działalność Stowarzyszenia związana jest z istnieniem i dziejami Szkoły, wychowankowie i absolwenci organizują spotkania koleżeńskie oraz biorą udział w oficjalnych zebraniach Koła. W zakładce tej umieszczane będą bieżące informacje o zebraniach i aktualnych wydarzeniach. Zamieszczanie ważnych informacji o losach absolwentów odbywa się na stronie internetowej szkoły oraz przekazywane jest pocztą elektroniczną.

      Z Zarządem Koła oraz członkami Stowarzyszenia można kontaktować się wysyłając wiadomości na: absolwencirubinek@gmail.com.

      Chętnych do umieszczania informacji lub zdjęć związanych z historią szkoły i jej absolwentami zapraszamy do współpracy i wysyłania materiałów.