• O szkole

     Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej to szkoła z ponad 55-letnią tradycją. Od początku swego istnienia stawiała ona na właściwe przygotowanie młodego człowieka do aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym.
     Przez dziesięciolecia wykształciliśmy wiele pokoleń absolwentów, świadomych, odpowiedzialnych  i skutecznie  realizujących swoje życiowe plany.

     Tradycją naszej szkoły jest kształcenie techniczne, ale wychodząc naprzeciw oczekiwaniom młodzieży prowadzimy również nowoczesne kształcenie w klasach liceum ogólnokształcącego.

     Systematycznie modernizujemy wyposażenie pracowni i techniki nauczania. Nasi nauczyciele ciągle doskonalą się na różnego rodzaju studiach i kursach. Realizujemy wiele projektów międzynarodowych współpracując z różnego rodzaju organizacjami i szkołami w celu podniesienia jakości naszej pracy.  Pracujemy dla rozwoju każdego ucznia, stwarzając warunki dla kontynuowania nauki i uzyskania kwalifikacji gwarantujących zatrudnienie oraz zdobycie wiedzy celem dalszej nauki na studiach wyższych.

     Prowadzimy na szeroką skalę wymianę międzynarodową w zakresie doskonalenia kadry nauczycielskiej i samych uczniów. Wyjeżdżaliśmy kilkakrotnie po nauki do takich krajów jak Niemy, Anglia i Hiszpania. 

     Naszym kapitałem jest więc  wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, specjaliści w danych przedmiotach, zawodach. Ponad 80% tej kadry to nauczyciele dyplomowani posiadający najwyższe kwalifikacje zawodowe potwierdzone stosownymi dyplomami ukończenia studiów wyższych i posiadający tytuł magistra czy inżyniera.   Niewątpliwym atutem naszej szkoły jest też dobra i dogodna lokalizacja w centrum miasta (ok 1 km od dworca autobusowego). Ponadto decydując się na naukę w naszej szkole uczniowie mogą skorzystać z mieszkania w Bursie Szkolnej, która położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie naszej szkoły (50 m). Uczniowie zmotoryzowani mogą korzystać z parkingów samochodowych znajdujących się przed szkołą lub przy budynku MOSiR. Bardzo ważnym atutem szkoły jest posiadanie własnych pracowni kształcenia praktycznego gdzie uczniowie kształcenia technicznego i zawodowego mogą doskonalić swoje umiejętności. Posiadamy też stosowne akredytacje i uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych we wszystkich nauczanych zawodach. Do naszego Ośrodka przyjeżdżają na egzaminy uczniowie z takich miejscowości jak Warszawa, Węgrów, Małkinia. Naszym uczniom zapewniamy fachową opiekę pielęgniarek szkolnych, pedagoga oraz psychologa szkolnego współpracującego z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem, Policją.

     Na bazę szkoły składa się kompleks dwóch budynków połączonych łącznikami, sali gimnastycznej, centrum kształcenia praktycznego oraz boisk. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń szkolnych to ponad 12000 m2 a kubatura to ok 40000 m3. Dysponujemy 48 salami dydaktycznymi wyposażonymi w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne (rzutniki , komputery, tablice interaktywne i wiele innych pomocy)

     W skład kompleksu wchodzą takie pomieszczenia jak:
     • sale lekcyjne i pracownie: kształcenia ogólnego, komputerowe, do nauki języków obcych, zawodowe, pracownie kształcenia praktycznego
     • świetlica szkolna
     • sala gimnastyczna wraz z kilkoma szatniami, salkami do ćwiczeń, salka fitness,
     • izba tradycji
     • dodatkowa sala do nauki indywidualnej
     • pokój nauczycielski
     • strzelnica do broni pneumatycznej
     • radiowęzeł
     • sklepik szkolny
     • siłownia
     Pod okiem wyszkolonej kadry nauczycieli oraz instruktorów, organizowane są:
     • spotkania kulturalne – występy w Miejskim domu Kultury, imprezy okolicznościowe (walentynki, dzień kobiet, dzień wagarowicza, dzień dziecka)
     • biegi przełajowe i imprezy turystyczne
     • olimpiady ekologiczne, językowe, przedsiębiorczości, budowlane i mechaniczne, logistyczne,
     • wyjazdy na targi elektroniczne, budowlane, fryzjerskie , samochodowe
     • obozy surwiwalowe i szkoleniowe
     • kuligi, ogniska, wieczorki, lodowiska
     • pokazy i sympozja
     • konkursy plastyczne, szachowe, okolicznościowe
     • wyjazdy do domów dziecka i domów pomocy
     • kwesty dla szkolnego koła PCK, na WOŚP, dla potrzebujących
     • wyjazdy dla klas i uczniów w formie nagrody za osiągnięcia i naukę.
     • wyjazdy zagraniczne do takich krajów jak Hiszpania, Włochy, Portugalia, Niemcy, Anglia
     • organizujemy kursy dla operatorów wózków widłowych, spawalnicze, fryzjerskie, prawa jazdy i wiele innych.
     • udział w zjazdach szkół noszących imię rtm. Witolda Pileckiego

     Zapraszamy do obejrzenia zjdęć z tych wydarzeń w szkolnym albumie fotograicznym.

     Szkoła jest bardzo dobrze wyposażone w sprzęt komputerowy pracujący w sieciach lokalnych z własnymi serwerami internetowymi i stałymi łączami. Sprzęt dostępny jest dla uczniów w trakcie i po godzinach lekcyjnych. Na wyposażeniu znajdują się także drukarki, skanery, rzutniki multimedialne co umożliwia optymalne łączenie teorii z praktyką w trakcie całego okresu nauki. Ponadto posiadamy wiele samochodów osobowych do ćwiczeń praktycznych i nauki jazdy.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie dziennym jednozmianowym. Pracownie komputerowe, językowe oraz zawodowe przeznaczone są dla grup nie więcej niż 15 osobowych, co umożliwia łatwiejszą naukę. Duża szatnia z wieloma wejściami, ławki na korytarzach, automaty do napojów i dostępna dla wszystkich świetlica szkolna z telewizją, grami i opiekunem stanowi najlepsze rozwiązania.

  • Galeria zdjęć

    brak danych
   • Kontakt

    • Zespół Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej
    • zsnr1ostrowmazowiecka@op.pl
    • (+48) 29 746 24 71
    • ul. Romana Rubinkowskiego 8, 07-300 Ostrów Mazowiecka 07-300 Ostrów Mazowiecka Poland
    • polakowska.marta@rubinek.pl
  • Nasze media społecznościowe